Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Jelen ÁSZF tartalmazza a https://www.szufla.hu (továbbiakban: Weboldal) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Weboldal üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Név: Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete

Székhely: 2315 Szigethalom Sport utca 4.

Adószám: 187116-1-13

Telefon: +36 20/9920114

E-mail: sztrapko@gmail.com

 

A nevezés során a Felhasználó csak akkor veheti igénybe a Weboldal szolgáltatását, ha előtte elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit és a Versenykiírás szabályzatát. Ez esetben a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Weboldal üzemeltetője és felhasználója között. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit és a versenykiírás szabályzatát előzetesen nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Weboldal szolgáltatását, azaz nem adhatja le online nevezését a kiválasztott versenyre.

Ha a Felhasználó a nevezési díjat banki átutalással megfizeti, adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Felek elfogadják, hogy az ily módon létrejött szerződés a nevezési díj megfizetésével megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogszabályai az irányadók. A szerződésre jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A Weboldalon közzétett nevezési díjak Forintban meghatározott, bruttó árak. A nevezés kizárólag a nevezési díjnak a Szolgáltató részére történt megfizetése után válik érvényessé.

Lehetséges fizetési módok:

  • Online bankkártyás fizetéssel

SimplePay alkalmazáson keresztül

Szerződéstől való elállás: Felhasználó a nevezési díjnak visszafizetésére akkor tarthat igényt, ha a Versenykiírás fő pontjaiban lényeges változás következik be, és ezek valamelyike miatt a Felhasználó eláll a versenyen való részvételtől.

Ilyen változásnak számít:

– a nevezett versenyszám törlése;

– a nevezési díjnak az előre meghirdetetthez képest történt emelése.

Felhasználó elállási szándékát írásban, az erről szóló nyilatkozatát a sztrapko@gmail.com címre elküldve köteles közölni a szolgáltatóval legkésőbb a verseny kezdetét megelőző 30 nappal.

Lemondás a versenyen való részvételről:

A Felhasználó saját elhatározásából történő lemondása esetén (függetlenül annak bejelentésének időpontjától) nem jogosult a nevezési díj visszatérítésére.

A Vis major nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény, többek között a terror- ill. harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény. Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a versenyzőket, továbbá meg kell tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére. Ezek közé tartozik a verseny meghirdetett időpontjának elhalasztása is.

A Felelősség kizárása:

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftver, illetve annak keretében elérhető valamennyi tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). Weboldal használata során a Felhasználó adatközlésének hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból (pl. versenyző neme, életkora, elérhetősége) származó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Weboldal harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Szolgáltató a Weboldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, mely esetben a jelen ÁSZF automatikusan hatályát veszti.

Felhasználói panasz:

A felhasználói panasz ügyintézése írásban, illetve telefonon, a Szolgáltató fent megadott e-mail címen, illetve telefonszámán történik. Egyebekben a panaszok intézésére a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.